Ultimate magazine theme for WordPress.

ایلان ماسک اعلام کرد تسلا همچنان یک شرکت عمومی باقی می ماند.

ایلان ماسک
0

تسلا همچنان شرکت عمومی اقی می ماند مدیرعامل این شرکت ایلان ماسک عصر جمعه شب ایلان ماسک اعلام کرد کمتر از سه هفته این خودرو سازی همچنان سهامش عمومی باقی می ماند
این در صورتی است که ایلان ماسک چند روز پیش اعلام کرده بود که قرار است این شرکت کاملا خصوصی شود.

حال ایلان ماسک پس از مشورت با هیئت مدیره این شرکت و مشاوران ارشد این شرکت از تصمیم خود کوتاه آمد و عصر جمعه شب اعلام کرد که تسلا بصورت عمومی باقی می ماند

ایلام ماسک همچنین در ادامه سخن هایش گفت که تسلا هدفش تولید خودروهایی است که مردم دوستشان داشته باشند
وی ادامه داد
ماه هدفمان سودآوری پایدار برای تمامی سرمایه گزاران این شرکت است و هدف دیگری نداریم

یک نظر بزارید

ایمیل شما منتشر نمی شود: