Ultimate magazine theme for WordPress.

دنیاهای زمین مانند و پرآب

پژوهش های جدید درمورد زیست پذیری سیاره های منظومه ی تراپیست-1

منظومه تراپیست-1
0

ویژگی های سیاره ها

  • زیست پذیری: در این منظومه سه سیاره در کمربند حیات قرار دارند؛ یعنی در فاصله ای از ستاره تراپیست-1 هستند که امکان حفظ آب به حالت مایع بر سطحشان وجود دارد.
  • فشردگی مدارها: مدار سیاره ها بسیار فشرده است و فاصله ی دورترین شان از ستاره، کمتر از فاصله ی عطارد تا خورشید است؛ سیاره های این منظومه آنقدر به هم نزدیک هستند که گرانش هرسیاره بر حرکت سیاره های دیگر موثر باشد.
  • چگالی و عناصر: این سیاره ها آنقدر متراکم و چگال نیستند که تماما از سنگ و آهن تشکیل شده باشند، بلکه به نظر میرسد مواد فرار، یعنی عناصر و ترکیباتی که نقطه جوششان پایین است نیز در این سیاره حضور داشته باشند و البته آب محتمل ترین گزینه است.
  • مقدار آب: مقدار آب در این سیاره ها باهم متفاوت است، اما در بعضی از آنها ممکن است حتی بیشتر از کره زمین باشد.
  • شکل آب: در سه سیاره ای که در کمربند حیات قرار دارند، ممکن است آب به صورت مایع باشد و در سیاره های دورتر احتمالا لایه ای از یخ سطح این سیاره ها را پوشانده باشد. همچنین احتمال دارد در دومین سیاره ی این منظومه از نظر نزدیکی به ستاره، جو غلیظی از بخار آب وجود داشته باشد.
  • جو سیاره ها: در پژوهشی که با تلسکوپ فضایی هابل انجام شده است، تلاش دانشمندان این بوده است که ببینند آیا سه سیاره تراپیست-1 که در کمربند حیات قراردارند، جو ضخیم از نوع سیاره های غول پیکر منظومه شمسی مانند زحل و اورانوس دارند یا نه. چنین جوهایی معمولا بدون ابر و سرشار از هیدروژن هستند و اگر در اطراف سیاره ای مشاهده شوند،احتمال یافتن آب مایع بر سطح آن سیاره ها کاهش می یابد. داده های بدست آمده با هابل نشان داد که چنین جوی دراطراف هیچ یک از این سیاره ها وجود ندارد.
  • فاصله ی این منظومه از ما: منظومه تراپیست-1 در فاصله نسبتا نزدیک، یعنی 40 سال نوری از ما قرار دارد و از زمان کشف هفت سیاره اش در سال1395، دانشمندان پیوسته درحال بررسی آن با تلسکوپ های مختلف بوده اند.
این مشاهدات هابل با استفاده از نهایت قابلیت های این تلسکوپ انجام شد و برای بدست آوردن اطلاعات دقیق تر از جو سیاره های تراپیست-1 باید منتظر تلسکوپ های نسل بعد به ویژه تلسکوپ جیمز وب بود که به زودی به فضا پرتاب خواهد شد.
منظومه تراپیست-1
منظومه تراپیست-1
یک نظر بزارید

ایمیل شما منتشر نمی شود: