Ultimate magazine theme for WordPress.

سایت پیوند ها مسدود شد

0

سایت پیوندها سایتی نام آشنا که پس از فیلترشدن ساتی به این وبسایت هدایت می شویم مسدود شد

دلیل آن نیز عدم پرداخت بدهی ۵ ساله اعلام شده است

ایران هاست میزبان این وب سایت اعلام نموده که این وب سایت بدهی ۵ ساله دارد و قطعا به دلیل افزایش ارز و افزایش هزینه های نگه داری مجبور به این حرکت شده اند اگرچه این سایت به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت چرا که این سایت ماهیت حقوقی دارد و به شدت حمایت می شود

و البته شاید مسئولان سایت پیوند ها کمی استرس از کار افتادن سایتشان را بکشند و درک کنند زمانی که سایت کی فیلتر یا حتی مسدود می شود چه استرسی و مشکلاتی در پی آن وجود دارد.

یک نظر بزارید

ایمیل شما منتشر نمی شود: