Ultimate magazine theme for WordPress.

ماموریت AEOLUS ESA برای ثبت بادهای زمین با استفاده از لیزر

تهیه پروفیل از باد های سطح زمین
0

بروزرسانی: پرتاب موفقیت آمیز بوده و Aeolus در مدار قرار دارد و سیگنال ها ارسال می شوند. ما هنوز در حال استقرار پنل خورشیدی هستیم، اما همه چیز تا کنون خوب بوده است.

مدارAeolus
مدار Aeolus

اطلاعات اول # Aeolus?? با صدای بلند و روشن در ایستگاه #Troll و کنترل کنندگان در # ESOC? اطلاعات اولیه خود را از ماهواره مشاهده می کنند

– عملیات ESA (esaoperations) 22 اوت ۲۰۱۸

ماموریت “ESA” به مدت ۲۰ سال است که با یک لیزر بزرگ قرار است تمامی باد های سطح زمین را پایش کند و نقشه ای کامل تهیه کند از بادهای زمین

Aeolus نیمه شب از گویان فرانسه پرتاب شد

Aeolus یک نام یونانی است به معنای خدای باد ها ، ماهواره طراحی و تایید شده در سال ۱۹۹۹ است، اما به تازگی آماده برای پرتاب شده بود.

 

یک نظر بزارید

ایمیل شما منتشر نمی شود: