Ultimate magazine theme for WordPress.

نانو درصنعت فناوری

نانوتکنولوژی چنانکه از نام آن برمی‌آید با اجسامی به ابعاد نانومتر سروکار دارد. فناوری نانو در سه سطح قابل بررسی است: مواد ، ابزارها و سیستمها. موادی را که در فناوری نانو بکار می‌روند، نانو ذره نیز می‌نامند. برای آنکه تصوری از ریزی نانو ذره‌ها داشته باشیم بهتر است آن را با ابعاد سلول مقایسه کنیم.

0

یک نانومترچقدر کوچک است؟

نانو: به معنی یک میلیاردیم

نانومتر: یک میلیونیم یک میلی متر

نانو در صنعت فناوری

تعریف نانو

کلمه نانو در زبان یونانی به معنی اندازه کوتاه است.
(این لغت) به عنوان یک پیشوند برای هر واحدی (یا دستگاه) شبیه یک ثانیه یا یک متر، به معنی یک بیلیونیوم (هزار میلیونیوم) از آن واحد ( یا دستگاه ) می باشد. یک نانوثانیه یک بیلیونیوم از یک ثانیه است.

تجسم ابعاد نانو

 

تعداد ذرات نانو
تعداد ذرات نانو

نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست؛ بلکه همه آینده است

تاریخ علم پدیده های متعدد و فراوانی را در صفحات خود جای داده است.اختراعاتی نظیر کامپیوتر و DNA, آنچنان خارق العاده بودند که بعنوان انقلابی ترین دوران در تاریخ علم بشری بشمار می آمده است هم اکنون نیز دستیابی به فناوری های نوینی همچون فناوری اطلاعات و بیوفناوری با جایگاه ویژه, پیشرفتهای چشمگیر علمی  و تکنولوژیکی را بدست آورده است.

 

 

 

نانو فناوری چیست؟

فناوری نانو عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی (مانند روبات‌های میکروسکپی) در ساده ترین حالت دانش نانو عبارت است از مطالعه اصول بنیادین مولکول ها و ساختارهایی با حداقل ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر. این ساختارها به نانو ساختارها معروفند.نانو فناوری عبارت است از کاربرد این ساختارهای نانویی در ادوات نانو مقیاس. هر چیزی که اندازه آن کوچکتر از یک نانومتر باشد تنها می تواند یک اتم آزاد یا یک مولکول کوچک باشد که در فضا معلق است مانند ذره رقیق بسیار کوچک بخار.

تاریخ تحول فناوری نانو

اولین نانوتکنولوژیست ها: شیشه گران قرون وسطایی، افزودن نانو ذرات طلا به شیشه (جام لیکرگوس)

سال ۱۹۵۹ ریچارد فاینمن: چاپ مقاله ای درباره قابلیتهای فناوری نانو در آینده

  • اواخر دهه ۱۹۷۰ کیم اریک درکسلر: اختراع تولید مولکولی

    ظروف نانو
  • سال ۱۹۸۶ کاربرد لغت فناوری نانو
  • سال ۱۹۹۲ نانوسیستم ها: تولید ماشین با کاربرد مولکول های کربن
  • از آنروز تا کنون پیشرفت روز افزون فناوری نانو و ورود آن به جریان عادی زندگی انسانی

 

 

 

 

سر منشأ ایده فن آوری نانو 

« ریچارد فایمن»  با طرح چهار سئوال که در سمینار عنوان کرد

ریچارد هافمن
ریچارد فایمن

ایده فن آوری نانو را به میان آورد.چهار سئوال «ریچارد» به این صورت بود:

۱- آیا میتوان اتمها را جابجا کرد؟(مثلا جای اتم  Aرا با اتم B عوض کنیم.)

۲- آیا میشود ماشینهای بسیار بسیار کوچک درست کرد؟(مثلا با چند اتم…)

۳- آیا میتوانیم سیم هایی درست کنیم که از اتم ساخته شده باشند؟

۴- آیا قوانین فیزیک در برابر این جزئیات مقاومت می کنند

 

 

فناوری نانو و مواد نانو ساختار

فناوری نانو شامل تولید، ساخت و به کارگیری موادی در مقیاس نانومتر (۱۰۰-۱ نانومتر) است.

خواص مواد در مقیاس نانومتر عموما با خواص مواد در مقیاس میکرومتر متفاوت است. نانو ذرات به علت اندازه کوچکتر و تغییر حجم و ضریب سطحی (نسبت سطحی) معمولا خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی نسبت به مواد حجمی مربوطه از خود نشان می دهند.به این دلیل مواد در مقیاس نانومتر کاربردهای بالقوه جدیدی در بسیاری از حوزه ها و صنایع دارند.

انواع مواد نانو

نانو ذرات: ذراتی با قطر بین ۱-۱۰۰ نانومتر

ذرات بسیار ریز: ذرات نانو با تولید تصادفی

نانو ذرات مهندسی شده: تولید با هدف خاص

نانو آئروسل ها

توده های متراکم

انباشته ها

 تأثیرات امنیتی نانوفناوری (فرصت و تهدید)

از نظر دفاعی، نانوفناوری برای کشورها، هم فرصت و هم تهدید است، به لحاظ کاربردهای بسیار زیادی که این فناوری می تواند در امور نظامی داشته باشد، گرایش زیادی در بخش دفاعی کشورها به تحقیق و توسعه نانوفناوری صورت گرفته است. این کاربردها از لباس های مانع خطر تا پرنده های بسیار کوچک، تجهیزات اطلاعاتی و بسیاری موارد دیگر است که هم اکنون با حمایت وزارتخانه های دفاع کشورهایی چون: آمریکا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی به صورت پروژه های تحقیقاتی در حال انجام هستند. از این جهت این فناوری برای کشورها یک تهدید محسوب می شود. اما برای کشورهایی که بتوانند با استفاده از روند موجود، جایگاهی را در آینده امنیت جهانی برای خود در نظر بگیرند، یک فرصت خواهد بود. این کاربردها بسیار متنوع هستند، هر کشوری می تواند زمینه ای را برای پیشگامی در جهان سهم خود نماید و در آینده ی رقابت های بین المللی نقشی داشته باشد.  

 

یک نظر بزارید

ایمیل شما منتشر نمی شود: