Let’s travel together.

اخبار فناوری

صفحه اصلی قبل از شروع پست لیست ستون وسط صبا ویژن

مطالب اخیر

سامسونگ تلفن های قدیمی خود، هنوز بروزرسانی ارائه می‌کند.

سامسونگ به تازگی مدت زمان بروزرسانی امنیتی دستگاه های گلکسی خود را تمدید کرده و اکنون وضوح بیشتری در مورد چگونگی برنامه ریزی این شرکت برای ارائه به روزرسانی های منظم دستگاه های خود ارائه داده است.