اخبار فناوری

صفحه اصلی قبل از شروع پست لیست ستون وسط صبا ویژن

مطالب اخیر

توضیحات فصل چهارم بازیCALL OF DUTY MW WARZONE

به همراه کاپیتان پرایس یکی از کاراکتر های دیگر بخش داستانی یعنی کایل گریک نیز در این فصل وجود دارد. یک کاراکتر سرباز نیز در این فصل به بازی اضافه می شود. به احتمال زیاد این کاراکترها در بتل‌پس بازی قرار می گیرند.