TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع

تاثیر خواب زیاد بر بدن

sleep

در این مقاله یک پژوهشگر به دنبال رسیدن به زمان مناسب برای خواب و استحرات روزانه است که در سه بازی توانست به یکسری نتایج تجربی برسد

عملکرد شناختی و تصمیم‌گیری در زمانی که افراد محروم از خواب نیستند بهتر است، عقل سلیم می‌گوید که در مورد این که چقدر خواب باید داشته باشد، بایستی بیشتر تحقیق کند، اما اشکالات خواب زیاد تا حد زیادی کشف نشده اند. آن ریچاردز و همکارانش تنها چند ساعت از خواب افراد را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که تقریبا، ۷ ساعت بهترین است. مطالعه ریچاردز، عملکرد شناختی را با استفاده از سه بازی اندازه‌گیری کرده و آن را در مقایسه با میانگین خواب در طول سنین مختلف مقایسه کرد.

خواب کافی
خواب کافی

نتیجه‌گیری ریچاردز، فرض بیشتر – بهتر را بر در سر خود دارد. بله، خواب بسیار کم در عملکرد ضعیف مغز دارد، اما خواب خیلی زیادی نیز اثر مشابهی دارد و راندمان مغز را پایین می‌آورد.نتیجه یکی از آزمایش ها نشان داد که ۱۰ ساعت خواب منجر به عملکرد ذهنی در برابر ۵ ساعت خواب شد. برای افراد تمام سنین مورد بررسی در این مطالعه، عملکرد پیک در هر سه بازی پس از ۷ ساعت خواب رخ داد.

7 ساعت خواب
7 ساعت خواب

با این حال، این به معنای این نیست که ۷ ساعت خواب برای همه سنین درست باشد: نیاز به خواب متفاوت است. نظر شما در مورد خواب چیست؟