techfact
Let’s see the facts together.

نام خود را به مریخ با کاوشگر مارس ۲۰۲۰ بفرستید!

۱,۲۱۴

ناسا اعلام کرده است که نام های فرستاده شده به این سازمان را بر روی یک تراشه ی کوچک هک خواهد کرد و بر روی بدنه ی مریخ نورد مارس ۲۰۲۰ نصب می کند و به مریخ می فرستد.
لینک ثبت نام در وب سایت ناسا به نشانی زیر است.

http://go.nasa.gov/Mars2020Passیک نظر بزارید

ایمیل شما منتشر نمی شود: