TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع

نانو درصنعت فناوری

نانوتکنولوژی چنانکه از نام آن برمی‌آید با اجسامی به ابعاد نانومتر سروکار دارد. فناوری نانو در سه سطح قابل بررسی است: مواد ، ابزارها و سیستمها. موادی را که در فناوری نانو بکار می‌روند، نانو ذره نیز می‌نامند. برای آنکه تصوری از ریزی نانو ذره‌ها داشته باشیم بهتر است آن را با ابعاد سلول مقایسه کنیم.

فناوری نانو

يک نانومترچقدر کوچک است؟

نانو: به معني يک ميليارديم

نانومتر: يك ميليونيم يك ميلي متر

نانو در صنعت فناوری

تعریف نانو

کلمه نانو در زبان یونانی به معني اندازه كوتاه است.
(اين لغت) به عنوان يك پيشوند براي هر واحدی (يا دستگاه) شبيه يك ثانيه يا يك متر، به معني يك بيليونیوم (هزار میلیونیوم) از آن واحد ( يا دستگاه ) مي باشد. يك نانوثانيه يك بيليونيوم از يك ثانيه است.

تجسم ابعاد نانو

 

تعداد ذرات نانو
تعداد ذرات نانو

نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست؛ بلکه همه آینده است

تاریخ علم پدیده های متعدد و فراوانی را در صفحات خود جای داده است.اختراعاتی نظیر کامپیوتر و DNA, آنچنان خارق العاده بودند که بعنوان انقلابی ترین دوران در تاریخ علم بشری بشمار می آمده است هم اکنون نیز دستیابی به فناوری های نوینی همچون فناوری اطلاعات و بیوفناوری با جایگاه ویژه, پیشرفتهای چشمگیر علمی  و تکنولوژیکی را بدست آورده است.

 

 

 

نانو فناوری چیست؟

فناوری نانو عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی (مانند روبات‌های میکروسکپی) در ساده ترین حالت دانش نانو عبارت است از مطالعه اصول بنیادین مولکول ها و ساختارهایی با حداقل ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر. این ساختارها به نانو ساختارها معروفند.نانو فناوری عبارت است از کاربرد این ساختارهای نانویی در ادوات نانو مقیاس. هر چیزی که اندازه آن کوچکتر از یک نانومتر باشد تنها می تواند یک اتم آزاد یا یک مولکول کوچک باشد که در فضا معلق است مانند ذره رقیق بسیار کوچک بخار.

تاريخ تحول فناوري نانو

اولين نانوتكنولوژيست ها: شيشه گران قرون وسطايي، افزودن نانو ذرات طلا به شيشه (جام لیکرگوس)

سال 1959 ريچارد فاينمن: چاپ مقاله اي درباره قابليتهاي فناوري نانو در آينده

  • اواخر دهه 1970 کیم اريك دركسلر: اختراع توليد مولكولي

    ظروف نانو
  • سال 1986 كاربرد لغت فناوري نانو
  • سال 1992 نانوسيستم ها: توليد ماشين با كاربرد مولكول هاي كربن
  • از آنروز تا كنون پيشرفت روز افزون فناوري نانو و ورود آن به جريان عادی زندگی انسانی

 

 

 

 

سر منشأ ايده فن آوري نانو 

« ريچارد فايمن»  با طرح چهار سئوال كه در سمينار عنوان كرد

ریچارد هافمن
ریچارد فایمن

ايده فن آوري نانو را به ميان آورد.چهار سئوال «ريچارد» به اين صورت بود:

1- آيا ميتوان اتمها را جابجا كرد؟(مثلا جاي اتم  Aرا با اتم B عوض كنيم.)

2- آيا ميشود ماشينهاي بسيار بسيار كوچك درست كرد؟(مثلا با چند اتم…)

3- آيا ميتوانيم سيم هايي درست كنيم كه از اتم ساخته شده باشند؟

4- آيا قوانين فيزيك در برابر اين جزئيات مقاومت مي كنند

 

 

فناوري نانو و مواد نانو ساختار

فناوري نانو شامل توليد، ساخت و به كارگيري موادي در مقياس نانومتر (100-1 نانومتر) است.

خواص مواد در مقياس نانومتر عموما با خواص مواد در مقياس ميكرومتر متفاوت است. نانو ذرات به علت اندازه كوچكتر و تغيير حجم و ضريب سطحي (نسبت سطحي) معمولا خواص فيزيكي و شيميايي متفاوتي نسبت به مواد حجمي مربوطه از خود نشان مي دهند.به اين دليل مواد در مقياس نانومتر كاربردهاي بالقوه جديدي در بسياري از حوزه ها و صنايع دارند.

انواع مواد نانو

نانو ذرات: ذراتي با قطر بين 1-100 نانومتر

ذرات بسيار ريز: ذرات نانو با توليد تصادفي

نانو ذرات مهندسي شده: توليد با هدف خاص

نانو آئروسل ها

توده هاي متراكم

انباشته ها

 تأثيرات امنيتی نانوفناوری (فرصت و تهديد)

از نظر دفاعي، نانوفناوري براي کشورها، هم فرصت و هم تهديد است، به لحاظ کاربردهاي بسيار زيادي که اين فناوري مي تواند در امور نظامي داشته باشد، گرايش زيادي در بخش دفاعي کشورها به تحقيق و توسعه نانوفناوري صورت گرفته است. اين کاربردها از لباس هاي مانع خطر تا پرنده هاي بسيار کوچک، تجهيزات اطلاعاتي و بسياري موارد ديگر است که هم اکنون با حمايت وزارتخانه هاي دفاع کشورهايي چون: آمريکا، ژاپن و برخي کشورهاي اروپايي به صورت پروژه هاي تحقيقاتي در حال انجام هستند. از اين جهت اين فناوري براي کشورها يک تهديد محسوب مي شود. اما براي کشورهايي که بتوانند با استفاده از روند موجود، جايگاهي را در آينده امنيت جهاني براي خود در نظر بگيرند، يک فرصت خواهد بود. اين کاربردها بسيار متنوع هستند، هر کشوري مي تواند زمينه اي را براي پيشگامي در جهان سهم خود نمايد و در آينده ي رقابت هاي بين المللي نقشي داشته باشد.