تاثیرات مثبت و منفی آموزش مجازی روی بازدهی آموزش دانشجویان

با انتشار ویروس کووید-19 و تصمیم دولت جهت برگزاری کلاس های دانشگاه به صورت مجازی، شاهد تجربیات متفاوت اساتید و دانشجویان در این زمینه بودیم. این قضیه مدت زمانی را می طلبید تا دانشجویان…
ادامه...