techfact
Let’s see the facts together.
جستجو کردن در دسته بندی

هوافضا

به بررسی رویدادهای هوافضا میپردازد و مطالب آموزشی در این حوزه را در بر می‌گیرد

محتوا این قسمت کاملا توسط افراد متخصص نوشته می‌شود

ناسا:هند در تست تخلیه ماهواره‌ای۴۰۰ قطعه زباله را به مدارهای ناشناخته قرارداده است.

مطابق گفته‌های ناسا هند در تست تزریق ماهواره به مدار برای دفاع از مدار خودش ۴۰۰ تکه زباله فضایی را در مدارهای مختلف گذاشته است که امنیت ایستگاه بین‌المللی را به خطر انداخته است.