techfact
Let’s see the facts together.
جستجو کردن تگ

آپدیت مدیا پک ویندوز 1809

دانلود مدیاپک ویندوز 1809

با توجه به حذف کردن بروزرسانیو به مشکل خوردن تعداد زیادی از مشتریان ویندوز سری pro n و pro kn بر آن شدیم تا بروزرسانی رسمی وندوز را که چند روزپیش از صفحه بروزرسانی مایکروسافت…