techfact
Let’s see the facts together.
جستجو کردن تگ

راهپیمایی فضایی

ناسا دو راهپیمایی فضایی بر روی ایستگاه بین المللی فضایی را پخش زنده می کند

فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی دو راهپیمایی فضایی را در جمعه 27 مهر و 3 آبان انجام خواهند داد. این راهپیمایی ها که برای ارتقا و تعمیر سیستم های برقی و پاور انجام میگیرد ،…