techfact
Let’s see the facts together.
جستجو کردن تگ

گلکسی،گلکسی s10،سری گلکسی،سامسونگ،گوشی‌ سامسونگ،تلفن‌همراه

سامسونگ تلفن های قدیمی خود، هنوز بروزرسانی ارائه می‌کند.

سامسونگ به تازگی مدت زمان بروزرسانی امنیتی دستگاه های گلکسی خود را تمدید کرده و اکنون وضوح بیشتری در مورد چگونگی برنامه ریزی این شرکت برای ارائه به روزرسانی های منظم دستگاه های خود…