techfact
Let’s see the facts together.
جستجو کردن تگ

pwn2own

تسلا برای هکرهایی که بتوانند مرورگر تسلا را هک کنند جایزه تعیین کرد.

تسلا تحقیقات و هرینه زیادی را برای امنیت خودروهایش صرف می‌کند،حال برای هکرها جایزه تعیین کرده است که در صورتی که بتوانند سیستم رایانه خودرو تسلا مدل سه را هک کنند می‌توانند برنده…