techfact
Let’s see the facts together.
جستجو کردن تگ

Windows_MediaFeaturePack_x64_1809

دانلود مدیاپک ویندوز 1809

با توجه به حذف کردن بروزرسانیو به مشکل خوردن تعداد زیادی از مشتریان ویندوز سری pro n و pro kn بر آن شدیم تا بروزرسانی رسمی وندوز را که چند روزپیش از صفحه بروزرسانی مایکروسافت…