TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع
جستجو کردن تگ

تک فکت

چه کنیم تا طعمه ساده برای خفت گیران نباشیم.

یکی از مهم ترین بحث های امروز شهرهای شلوغ بخصوص تهران تبریز و... بحث تهدید و سرقت یا به عبارتی خفت گیران است که شاید این روزها با افزایش قیمت تلفن های همراه و لب تاپ ها بیشتر شده باشد و معمولا 80 درصد این سارقین نیز پیدا نمیشوند.