TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع
جستجو کردن تگ

تیم‌ویوور

برنامه‌ای مناسب برای جایگزینی Team Viewer

پس از تحریم‌های نرم افزاری برخی شرکت‌های خارجی شرکت تیم ویوور نیز دسترسی به برنامه تیم ویور را برای کاربران ایرانی محدود کرد و کاربران ایرانی برای استفاده از این خدمت ناچار به استفاده از برنامه های جایگزین تیم ویور شدند.