TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع
جستجو کردن تگ

ثبت باد های زمین

ماموریت AEOLUS ESA برای ثبت بادهای زمین با استفاده از لیزر

بروزرسانی: پرتاب موفقیت آمیز بوده و Aeolus در مدار قرار دارد و سیگنال ها ارسال می شوند. ما هنوز در حال استقرار پنل خورشیدی هستیم، اما همه چیز تا کنون خوب بوده است. اطلاعات اول # Aeolus🛰🌬 با صدای بلند و روشن در ایستگاه #Troll و کنترل…