جستجو کردن تگ

فضاپیما

Stratolaunch هواپیمای فضایی جدید قابل استفاده مجدد را معرفی می‌کند

Stratolaunch آمده تا برخی از توانایی هایش را به نمایش بگذارد، حال انها پا از توانایی‌های قبلیشان فرا‌تر گذاشته و از چند وسیله جدید رونمایی کرده است تا بتواند محموله ها را در مدار‌زمین…
ادامه...