TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع
جستجو کردن تگ

فناوری

چه کنیم تا طعمه ساده برای خفت گیران نباشیم.

یکی از مهم ترین بحث های امروز شهرهای شلوغ بخصوص تهران تبریز و... بحث تهدید و سرقت یا به عبارتی خفت گیران است که شاید این روزها با افزایش قیمت تلفن های همراه و لب تاپ ها بیشتر شده باشد و معمولا 80 درصد این سارقین نیز پیدا نمیشوند.