TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع
جستجو کردن تگ

مرگ ستاره

ستاره‌ها پس از مرگ به چه شکلی در می آیند

ویلیام هرشل: بعضی ستاره ها آن قدر دورند که میلیاردها سال طول می کشد تا نور آن ها به زمین برسد. اما وقتی نور از ستاره به زمین به اینجا می رسد، آن ها قبلا مرده اند. از دیدگاه انسان ها ستارگان برای همیشه در اطراف باقی می مانند اما با وجود ظاهر…