TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع
جستجو کردن تگ

کپی کاری چینی ها

کپی کاری چینی ها کار دستشان داد!شکایتLand Rover از چینی ها

سرانجام پس از کپی های متداول خودروساز های چینی از اروپایی ها و آمریکایی ها شرکت Land Rover از شرکت «Jiangling motors» یا ژیانگلینگ موتورز که مالک برند«Land wind» است بخاطر کپی آشکار خودرو x7 از Range Rover شکایت کرد.