TechFact
تازه های فناوری و علم روز دنیا به همراه آموزش ها و محصولات متنوع
جستجو کردن تگ

land wind

کپی کاری چینی ها کار دستشان داد!شکایتLand Rover از چینی ها

سرانجام پس از کپی های متداول خودروساز های چینی از اروپایی ها و آمریکایی ها شرکت Land Rover از شرکت «Jiangling motors» یا ژیانگلینگ موتورز که مالک برند«Land wind» است بخاطر کپی آشکار خودرو x7 از Range Rover شکایت کرد.